เนื้อสไลด์ชาบู Shabu beef

  • Sale
  • Regular price 115.00 ฿
Tax included.


เนื้อสไลด์ ผ่านกระบวนการดรายเอจ 28-42 วัน เหมาะกับการนำไปทำเนื้อชาบู สไลด์มาเป็นแผ่นพร้อมเสริฟ ผลิตจากโคลูกผสมยุโรป ระยะขุนไม่ต่ำกว่า  180 วัน

Sliced beef Go through the process Dry-Aged 28-42 days. Suitable for making shabu meat. Slides come in sheets and served. Produced from European crossbred cows. Finishing period of not less than 180 days