เนื้อริปอายติดกระดูก Rib eye with bone

  • Sale
  • Regular price 660.00 ฿
Tax included.


เนื้อดรายเอจ 100% ที่ผ่านกระบวนการดรายเอจมา 28-42 วัน เป็นเนื้อส่วนสันกลาง จะมีไขมันตรงกลาง ทำให้ลายเนื้อเหมือนดวงตา เมื่อเคี้ยวจะมีรสหวานฉ่ำของไขมัน หวานฉ่ำ เต็มปาก

100% dry-aged beef passed Dry-aged process for 28-42 days. It is the middle ridge. Will have fat in the middle Making the texture look like the eyes. When chewing, there will be a juicy sweet taste of fat, full of sweet juicy fat.